Natuur verschijnsel
Natuurverschijnsel Wieuwerd grafkelder met mummies

Natuurverschijnsel

Het mysterie van de mummies van Wieuwerd


In het dorp Wieuwerd, op ca. 3 km van Dearsum is een grafkelder te bezichtigen met daarin een aantal gemummificeerde lijken.


De grafkelder onder de Nicolaaskerk uit 1200, is gebouwd in het begin van de 17e eeuw door een adellijke familie.


Pas in het midden van de 18e eeuw werd deze kelder per toeval ontdekt door timmerlieden toen zij tijdens een renovatie van de vloeren op een toegangsluik stuitten.


De gehele zomer is de grafkelder onder begeleiding te bezichtigen.


De kelder heeft als bijzonder kenmerk dat er totaal geen ontbinding dan wel bederf en/of schimmelvorming plaatsvindt.


De lichamen, welke voornamelijk in de 17e eeuw zijn bijgezet, bevinden zich in houten kisten met glazen deksels.


Al vele wetenschappers hebben sinds de ontdekking getracht dit mysterie te doorgronden.


Het is en blijft een raadsel waar dit mummificerende effect vandaan komt.